Global Cultural Leadership Programme – Malta 2016

Global Cultural Leadership Programme – Malta 2016

V snahe pomôcť Európskej komisii implementovať ‚Stratégiu pre medzinárodné kultúrne vzťahy‘ vznikol v marci 2016 projekt  s názvom Cultural Diplomacy Platform. Jednou z úloh tejto platformy je zvýšiť kultúrnu spoluprácu medzi EÚ a krajinami tretieho sveta. Súčasťou projektu je aj Cultural Leadership Programme, ktorého cieľom je zvýšiť zručnosti mladých kultúrnych manažérov, hlavne v oblasti medzinárodnej kultúrnej kooperácie.

Global Cultural Leadership Programme sa tento rok bude konať na Malte v dňoch 16. až 21. októbra. Termín na podanie prihlášky je do 1. augusta 2016.

Viac informácií.