Zamestnanosť v rámci kreatívnej ekonomiky v EU a UK: Komparatívna analýza

Zamestnanosť v rámci kreatívnej ekonomiky v EU a UK: Komparatívna analýza

 

Britská organizácia NESTA verejnosti sprostredkovala ďalšiu správu, tentokrát zameranú na porovnanie zamestnanosti v rámci kreatívnej ekonomiky v EÚ a v UK. V správe sa uvádza, že kreatívny priemysel v EÚ zamestnáva 11,4 miliónov ľudí, teda 5% celkovej pracovnej sily. Krajinou s najväčším podielom pracovnej sily v kreatívnom priemysle je Švédsko s 8,9%, nasledujú Fínsko (8,2%) a Veľká Británia (7,6%). Nemecko, Veľká Británia a Francúzsko sú štáty s najväčším počtom pracovníkov zamestaných v kreatívnom priemysle. Veľká Británia tvorí 14% celkovej pracovnej sily EÚ a predstavuje jednu pätinu (21%) pracovných miest v kreatívnom priemysle. Správa taktiež poukazuje na to, že zamestnanosť v britskom kreatívnom priemysle narástla trikrát rýchlejšie v UK ako v celej EU: v priemere 6,1% ročne versus 1,8% ročne v EU.

Viac informácii.