UK: Inovácia pomocou remesla

UK: Inovácia pomocou remesla

Na žiadosť britskej organizácie Council Crafts spoločnosť KPMG v júli 2016 vyhotovila novú štúdiu s názvom “Innovation through craft: Opportunities for Growth‘‚, ktorej cieľom bolo preskúmať aplikáciu remeselných zručností v iných odvetviach priemyslu, ako napríklad automotive, zdravotníctvo, či výstavba, a tak determinovať ekonomický prínos a potenciál tohto sektoru.

Autori štúdie poukazujú na to, že ak sa zákonodarcovia nepokúsia lepšie pochopiť remeselnú časť priemyslu a neposkytnú jej adekvátnu podporu, Veľká Británia riskuje straty sektoru, ktorý má momentálne hodnotu  3,4 milliárd libier ročne a ešte zďaleka nenaplnil svoj potenciál.

zdroj: Crafts Council