Kreatívna Európa Showcase konferencia

Kreatívna Európa Showcase konferencia

27. októbra 2016 sa bude v bruselskom BOZAR konať konferencia s názvom Creative Europe Showcase organizovaná Európskou komisiou. Cieľom konferencie je prezentovať výsledky a úspechy projektov financovaných v rámci iniciatívy Kreatívna Európa.

Konferencia bude pozostávať z prezentácií a debát na témy ako napríklad budovanie kapacít, vývoj publika, interkulturálny dialóg a sociálna inklúzia, či kultúrne dedičstvo.

Registrácia začne v polovici septembra.

Viac infromácií.