Zvolen: Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2016

Zvolen: Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2016

Dňa 8. septembra 2016 sa na Zvolenskom zámku uskutoční slávnostné otvorenie podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) 2016 s témou Pamiatky a my.  Projekt je organizovaný Európskou komisiou a jeho cieľom je zvýšiť povedomie občanov o lokálnom kultúrnom dedičstve, ako aj sprístupniť návštevníkom pamiatky, ktoré nie su bežne dostupné. DEKD budú prebiehať až do 30. septembra 2016 a ich súčasťou budú aj prednášky, semináre, konferencie, výstavy, koncerty, tvorivé dielne a iné kultúrne podujatia.

Viac informácií.