NESTA: Vyhodnotenie projektu Playable City Lagos

NESTA: Vyhodnotenie projektu Playable City Lagos

Organizácia Nesta zverejnila novú štúdiu, v ktorej rozoberá prvotný vplyv projektu Playable City Lagos, organizovaného spoločnosťou Watershed. Playable City Lagos bol desaťdňový workshop, ktorého cieľom bolo spojiť umlecov a kreatívnych profesionálov z Nigérie a Veľkej Británie, aby vytvorili hravé projekty pre najväčšiu africkú metropolu.

Podľa výsledkov štúdie sa úspešné Playable City projekty  riadia dvoma pravidlami:

  1.    Na kvalite záleží. Skupiny, ktoré sa zamerali aj na to, ako by sa z ich prototypu dal vyrobiť ozajstný produkt výrazne zvýšili hodnotu workshopu v porovnaní s inými medzinárodnými workshopmi a konferenciami.
  2.    Oplatí sa nechať si poradiť. Pri spolupráci s expertami a dôslednom šturkturovaní formátu s ohľadom na výsledky práce počas jednotlivých dní mohol, aj napriek diverzite skupiny, každý z workshopu vyťažiť maximum.

V budúcnosti by mali projekty zo série Playable City odpovedať aj na nižšie uvedené otázky:

  1.    Ako môže  byť 10dňový projekt výzvou pre výstavbu miest alebo začiatkom nového sektora priemyslu? Tento druh projektu je síce krátky, ale intenzívny, a pomáha tak k tvoreniu partnerstiev a nápadov, ktoré môžu neskôr zohrať úlohu v rámci súkromnej a verejnej inovácie.
  2.    Je možné zovšeobecniť odpoveď na problémy súčasných miest? V rámci iniciatívy, akou je Playable City, je možné získať cenný náhľad na to, aký dôležitý je vlastne lokálny kontext pre úspech prototypu technológie.

Pre viac informácií alebo elektronickú verziu štúdie kliknite sem.