Nesta – ‚Bližší pohľad na kreatívcov’

Nesta – ‚Bližší pohľad na kreatívcov’

 Organizácia Nesta pripravila novú štúdiu s názvom „A closer look at  Creatives“, ktorej cieľom je prostredníctvom analýzy pracovných ponúk/inzerátov identifikovať zručnosti potrebné v rámci kreatívneho sektoru.

Výsledky:

 1. Zručnosti kreatívnej pracovnej sily sa dajú klasifikovať do piatich kategórii:
 • podpora
 • výroba-dizajn
 • technologické zručnosti
 • marketing
 • pedagogické zručnosti
 1. Dve kategórie, ‚výroba-dizajn‘ a ‚marketing‘, obsahujú mnohé kľúčové zručnosti, vyžadované od pracovníkov kreatívneho priemyslu.

 

 1. Zručnosti týkajúce sa digitálnych technológií sú taktiež rozhodujúce a neoddeliteľné od kreatívnych zručností. Veľa softvérových programov spadá priamo do skupiny výroby a dizajnu, ako napríklad produkty Adobe, SketchUp, alebo 3D Modelling a niekoľko iných sa nájde napríklad v kategórii ‘podpora’, čo nasvedčuje tomu, že digitálne technológie predstavujú pre kreatívcov prostriedok výroby, uľahčovania a zdieľania práce.

 

 1. Neexistuje jeden ‘kreatívny typ’. Kreatívci sú často označovaní ako jeden kolektív. Je pravda, že majú veľa spoločných vlastností, no existuje niekoľko rôznych skupín, ktoré využívajú vyššie spomínané kategórie kreatívnych zručností rôznym spôsobom. Napríklad, zatiaľ čo pracovníci reklamy a marketingu využívajú predovšetkým zručnosti z kategórií ‘podpora’ a ‘marketing’, módni návrhári a grafickí dizajnéri sa spoliehajú hlavne na zručnosti zo skupiny výroby a dizajnu.

 

 1. Výskumníci identifikovali aj istý stupeň špecifikácie. Napríklad, 30% pracovných ponúk v oblasti IT vyžadovalo len technologické zručnosti a 40% inzerátov týkajúcich sa architektúry požadovalo len zručnosti z kategórie ‘podpora’.

 

 1. Dáta však nasvedčujú tomu, že oveľa častejšie je požadovaná kombinácia zručností. Napríklad 60% inzerátov v rámci reklamy a marketingu požadovalo kombináciu zručností z kategórií ‘podpora’ a ‘marketing’. Taktiež ponuky v oblasti módneho a grafického dizajnu často požadujú kombináciu zručností výroby a dizajnu s inými zručnosťami. Najväčšia rozmanitosť zručností bola zaznamenaná v oblasti múzeí, galérii a knižníc.

 

Celú verziu štúdie nájdete tu.