VÝZVA NA PODPORU MIKRO-, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV V OBLASTI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU V BRATISLAVSKOM KRAJI V PILOTNOM – ZJEDNODUŠENOM REŽIME

VÝZVA NA PODPORU MIKRO-, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV V OBLASTI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU V BRATISLAVSKOM KRAJI V PILOTNOM – ZJEDNODUŠENOM REŽIME

Ministerstvo hospodártstva SR vyhlásilo výzvu na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji v pilotnom – zjednodušenom režime v rámci programu Výskum a inovácie.

Cieľom výzvy je podporiť inováciu v podnikateľských aktivitách kreatívneho priemyslu. Projekty musia byť realizované na území Bratislavského kraja, zamerané na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v odvetviach kreatívneho priemyslu zahŕňajúcich oblasť architektúry, reklamy a marketingu, dizajnu vrátane módneho dizajnu a IKT (počítačové programovanie okrem tvorby počítačových hier).

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4 mil. EUR.

Viac informácií.