Slovenská republika a Irán sa dohodli na kultúrnej a umeleckej spolupráci

Slovenská republika a Irán sa dohodli na kultúrnej a umeleckej spolupráci

Ministervo kultúry SR informovalo o podpísaní Memoranda o  porozumení o kultúrnej a umeleckej spolupráci medzi Ministerstvom kultúry a islamského vedenia Iránskej islamskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky s platnosťou na dva roky. Zmluvné strany sa zaviazali, že budú prostredníctvom relevantných orgánov odporovať rozvoj spolupráce v oblasti kultúry s cieľom spoznať vzájomnú kultúru v oblasti literatúry, filmu, divadla, hudby, vizuálneho umenia, muzeológie, galérií, knižníc a ochrany kultúrnych pamiatok.

 

Viac informácií.