Nesta: Kreatívna ekonomika v Európe

Nesta: Kreatívna ekonomika v Európe

Lisbon Council v spolupráci s organizáciou Nesta pripravili nový dokument s názvom The Creative Economy in Europe: Why Human Beings Remain the Economy’s Key Asset, ktorý zdôrazňuje kľučovú úlohu kreativity a kreatívnej práce v ekonomike. Autori dokumentu tvrdia, že ekonomická pridaná hodnota je v čoraz menšej miere vyhradenou doménou komplexných výrobných reťazcov založených na progresívnych organizačných metódach, a stále častejšie ju nachádzame v „kreatívnych“ komponentoch, ktoré so sebou prinášajú zamestnanci. 

 

Viac informácií a elektronickú verziu dokumentu na stiahnutie nájdete tu.