Výzva – NICE Award 2017

Výzva – NICE Award 2017

Creating an Inclusive World – A Call for Transformative Innovations: Nice Award 2017 vyzýva jednotlivcov, tímy a organizácie aby predložili svoje experimentálne riešenia, ktorých cieľom je napomôcť k vytvoreniu inkluzívnej spoločnosti. Špeciálna pozornosť bude venovaná takzvanému human centred dizajnu, účasti/spolupráci obyvateľov, ako aj transformačnej sociálnej inovácii. Prihlášky budú otvorené v období od 15. Marca do 30. Apríla.

 

Viac informácií.