NICE Award 2019 – Výzva na podanie prihlášok

NICE Award 2019 – Výzva na podanie prihlášok

 

Európske centrum pre kreatívnu ekonomiku (ECCE) otvorilo výzvu na podanie prihlášok na cenu NICE (cena za inovácie v kultúre a kreativite v Európe), ktorej cieľom je podporiť inováciu v rámci kreatívneho a kultúrneho priemyslu.

NICE 2019 sa zameriava na projekty, ktoré vedú k inovácii medzinárodných riešení. Špeciálna pozornosť bude venovaná inováciám spojených s big data, otvorenou verejnou správou, transparentnou správou a prospechom zainteresovaných strán na miestnej, regionálnej, ako aj na národnej úrovni.

 

Kto sa môže prihlásiť?

 •  Jednotlivci alebo podnikatelia z kreatívnych a kultúrnych sektorov, ako napríklad dizajnéri, architekti, filmoví tvorcovia, umelci z oblasti scénického umenia, umelci z oblasti výtvarného umenia a vývojári hier a aplikácií;
 •  organizácie ako ziskové a neziskové spoločnosti a verejné inštitúcie a agentúry, neziskové nadácie alebo iniciatívy v rámci sektorov kultúry a kreativity;
 • tímy a siete, a to aj tie, ktoré nie sú právnickými osobami;
 • predošlí uchádzači s novým projektom;
 • uchádzači musia mať sídlo v jednom z členských štátov EU.

 

Aké projekty je možné prihlásiť?

 • Individuálne projekty začaté alebo implementované v období medzi 01.01.2015 a 31.07.2018.
 •  Vládne a občianske politiky či iniciatívy začaté alebo implementované v období medzi 1.1.2015 a 31.7.2018.

 

Prečo sa zapojiť do NICE? 

 • Výherca NICE Award može získať sumu do výšky 20 000 EUR. O distribúcii financii rozhodne porota 12.02.2019;
 • všetci nominovaní budú mať šencu prezentovať svoj projekt pred členmi NICE ako aj pred ivestormi, nadáciami a spoločnosťami zo spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko;
 • všetci nominovaní získajú zviditeľnenie na stránke www.e-c-c-e-.de;
 • vybraní nominovaní získajú od ECCE pozvanie k spolupráci v rokoch 2019 a 2020.

 

Termín uzatvorenia prihlášok je 30.09.2019 o 24:00.

 

Viac informácií a možnosť prihlásiť sa online nájdete na www.e-c-c-e.de.