Úrokové prázdniny na nové podnikanie

Úrokové prázdniny na nové podnikanie

 Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne a ďalšími 30 partnermi vrátane Creative Industry Forum pripravila  pri príležitostí Európskeho týždňa malého a stredného podnikania súťaž s názvom:

Úrokové prázdniny na nové podnikanie

Cieľom iniciatívy je vyzdvihnúť a podporiť začínajúcich podnikateľov, ako aj neziskové organizácie prostredníctvom:

 • odbornej pomoci s rozbehom novej podnikateľskej aktivity (inšpirácia, usmernenie, právne poradenstvo, finančné plánovanie príjmov a výdavkov, overovanie faktov a informácií, či nový nápad vie záujemcu uživiť a zabezpečiť mu pravidelný a udržateľný príjem a pod.),
 • administratívnej pomoci so zakladaním firiem a organizácií a zriadením bezplatného podnikateľského účtu na prvý rok podnikania,
 • finančnej pomoci formou bezúročných úverov a finančného daru na rozbeh a rýchlejší štart podnikania,
 • mediálneho priestoru, konzultácií, cien či zliav u viac ako 30 partnerov po celom Slovensku.

 

 

Kto sa môže prihlásiť

Súťaž je určená pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby so sídlom na Slovensku, ktoré počas roka 2018 začali alebo plánujú rozbehnúť novú podnikateľskú činnosť na Slovensku, z ktorej im plynie alebo začne plynúť relevantný pravidelný a udržateľný príjem.

 

Ceny a Benefity

Hlavná finančná cena:

Víťaz súťaže po obhájení svojho biznis plánu získa finančný dar od Nadácie Slovenskej sporiteľne do výšky 5 000 eur na konkrétny účel spojený s rozbehnutím alebo rýchlejším štartom podnikania. Účel daru bude vopred špecifikovaný v biznis pláne, ako aj prekonzultovaný so špecialistom banky s cieľom overiť životaschopnosť a preukázateľný spoločenský prínos podnikateľského zámeru súťažiaceho.

Ďalšie finančné ceny:

Súťažiaci, ktorí obhája svoj biznis plán a splnia podmienky Slovenskej sporiteľne, môžu navyše získať aj bezúročný úver na 12 mesiacov až do výšky 10 000 eur na konkrétny účelspojený s rozbehnutím alebo rýchlejším štartom podnikania. Účel úveru bude vopred špecifikovaný v biznis pláne, ako aj prekonzultovaný so špecialistom banky s cieľom overiť životaschopnosť nového podnikateľského zámeru súťažiaceho.

Ceny pre všetkých súťažiacich:
 • zdarma konzultácia k biznis plánu a finančnému plánovaniu od Slovenskej sporiteľne pre všetkých súťažiacich od špecialistov z Programu pre začínajúcich podnikateľov a Programu pre neziskové organizácie,
 • online založenie firmy (živnosť, s.r.o.) alebo občianskeho združenia cez Firmáreň.sk so zľavou 50 %,
 • Business účet od Slovenskej sporiteľne na prvý rok podnikania zadarmo.
Ceny pre vybraných súťažiacich:

Vybraní súťažiaci získajú bezplatné vzdelávanie, mentoring, koučing, konzultácie, priestory, možnosť prezentovať svoj projekt na podujatiach, kredit, či mediálny priestor.

V hre je napríklad:

 • konzultácia o možnostiach spojiť podnikateľský zámer s realizáciou crowdfundingovej kampane a o formách, výhodách a nevýhodách crowdfundingu v spolupráci s Creative Industry Forum,
 • bezplatný ročný nájom jedného pracovného miesta v Búdka22 (www.budka22.eu) v Bratislave od Green Foundation pre vybraný projekt v oblasti sociálnej ekonomiky,
 • možnosť bezplatne prezentovať/predávať vybrané produkty a služby počas Vianočných trhov v priestoroch ústredia Slovenskej sporiteľne v Bratislave a Erste Campuse vo Viedni v roku 2018,
 • profesionálne biznis fotografie od portálu www.akcnezeny.sk s poradenstvom od stylistu, make-up artistu a kaderníka v Bratislave alebo v Košiciach,
 • príspevok do 1 000 eur na realizáciu crowdfundingovej kampane od Creative Industry Forum do konca roka 2018 pri splnení podmienok z projektu CROWD FUND PORT financovaného z programu Interreg Central Europe, ako aj možnosť prezentovať úspešnú crowdfundingovú kampaň na evente o crowdfundingu v máji 2019 v Bratislave, ktorá bude  realizovaná v rámci medzinárodného projektu CROWD FUND PORT financovaného z programu Interreg Central Europe,
 • mediálny priestor na zviditeľnenie vybraných podnikateľských príbehov vo vybraných médiách, ako aj na ďalších pridružených sociálnych sieťach,
 • a množstvo ďalších cien.

 

Dôležité termíny a prihlasovanie:

 • Prihlasovanie do súťaže s biznis plánom online alebo e-mailom na:  podnikam@slsp.sk od 10. septembra 2018 do 10. októbra 2018.
 • Konzultácie k biznis plánu so špecialistami banky a obhájenie biznis plánu v Slovenskej sporiteľni do 10. novembra 2018.
 • Nominovanie účastníkov súťaže na udelenie cien Slovenskej sporiteľne, Nadácie Slovenskej sporiteľne a partnerov súťaže, spracovávanie žiadostí o bezúročné úvery a ich schvaľovanie priebežne do 16. novembra 2018.
 • Využívanie konzultácií, mediálneho priestoru, cien, zliav a iných benefitov od partnerov účastníkmi súťaže priebežne do 23. novembra 2018.
 • Podpis zmlúv priebežne, najneskôr do 15. decembra 2018.
 • Čerpanie úverov priebežne, najneskôr do 30. marca 2019.

Vyhlásenie hlavnej finančnej ceny prebehne do 23. novembra 2018v rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania online na webstránke www.zacinamepodnikat.sk a www.slsp.sk.

Viac informácií a možnosť prihlásiť svoj biznis plán nájdete na www.slsp.sk.