SIEA: Podnikatelia môžu žiadať o kreatívne vouchere na služby marketérov a programátorov

SIEA: Podnikatelia môžu žiadať o kreatívne vouchere na služby marketérov a programátorov

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila 5. novembra 2018 výzvy na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchere v odvetví reklama a marketing a tiež IKT – programovanie. Na každú z výziev je k dispozícii 750 000 €. Voucher pokrýva 50 % oprávnených nákladov a jeho maximálna výška je 5 000 €. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí

Vouchre v odvetví IKT – programovanie môžu podniky využiť na dodanie informačných systémov, softvérových riešení a aplikácií určených pre interné procesy. Softvérové riešenia a aplikácie, ktoré sú súčasťou externej komunikácie s verejnosťou, sú predmetom podpory pri voucheroch z odvetvia reklama a marketing. V týchto prípadoch môže ísť napríklad o vytvorenie alebo aktualizáciu webstránky, e-shopu alebo vytvorenie mobilnej či FB aplikácie. Kreatívne vouchre v odvetví reklama a marketing je možné použiť aj pre poradenstvo v oblasti reklamy, marketingu a komunikácie, vrátane digitálnych kampaní a správy sociálnych sietí, ale aj na samotnú tvorbu reklamných kampaní.

Návod, ako postupovať pri podávaní žiadosti, obsahuje príručka pre žiadateľa, ktorá je zverejnená na stránke www.vytvor.me. Registrovať žiadosti o kreatívne vouchere je možné počas pracovných dní v čase od 12. h do 20. h. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher.

O kreatívne vouchere na služby marketérov a programátorov môžu mikro, malí a strední podnikatelia žiadať do 31. decembra 2018. Získané vouchere je možné využiť na projekty s maximálnou dĺžkou trvania 6 mesiacov.

Zdroj: Slovenská inovačná a energetická agentúra