Okrúhly stôl o budúcnosti kreatívnej ekonomiky na Slovensku

Okrúhly stôl o budúcnosti kreatívnej ekonomiky na Slovensku

28. februára 2012 [Bratislava] Na pôde British Council v Bratislave sa uskutočnil okrúhly stôl o budúcnosti kreatívnej ekonomiky na Slovensku. Stretnutie zástupcov štátnej správy sa uskutočnilo na podnet generálneho riaditeľa sekcie medzinárodných vzťahov Ministerstva kultúry SR Stanislava Valla a prezidentky Fóra kreatívneho priemyslu Zory Jaurovej ako pokračovanie iniciatívy presadzovania problematiky kreatívnej ekonomiky, ktoré na vládnej úrovni na konci minulého roka odštartoval vládny materiál – Východiská koncepcie na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike.

Okrem rezortu kultúry sa diskusie zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, projektu Košice – hlavné mesto kultúry 2013 a Fóra kreatívneho priemyslu, ako aj zástupcovia Úradu priemyselného vlastníctva SR vrátane jeho predsedníčky Dariny Kyliánovej. Predmetom diskusie bolo najmä hľadanie možností zlepšovania podmienok pre rozvoj kreatívneho priemyslu na Slovensku v dotknutých rezortoch. Zástupcovia sa zhodli na tom, že kreativita a inovácie sú kľúčové pre ďalší hospodársky rozvoj Slovenska a dohodli sa na posilňovaní tejto témy v rámci vlastných kompetencií, ako aj na spolupráci pri príprave stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku..