PROJEKT DigiBIC

PROJEKT DigiBIC

7 marec 2013 [Bratislava] PROJEKT DigiBIC VYHLASUJE SÚŤAŽ O CENY pre komerčné a výskumné organizácie, ktorým sa spoločne darí úspešne zavádzať digitálne technológie v oblasti kreatívnych priemyslov. Víťazi získajú peňažnú odmenu a úhradu výdavkov spojených s cestou na každoročný EBN kongres v Derry-Londonderry v dňoch 29.-31.5.2013. Na kongrese budú mať možnosť prezentovať svoje víťazné aktivity pred špecialistami v oblasti investmentu, inovácie a business inkubátorov.

Lehota pre predkladanie prihlášok do súťaže je 26.3.2013..