Storytek –  #futureofcontent accelerator

Storytek – #futureofcontent accelerator

Storytek je estónsky hub zameraný na kreatívnu inováciu, ktorý spája poznatky audiovizuálneho sektora, technológie a financie s podnikateľmi v oblasti technológii a tvorcami obsahu. Cieľom Storyteku je napomôcť kreatívnom a začínajúcim podnikateľom nakopnúť svoje podnikanie a dostať svoj obsah/produkty/služby na globálny trh.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10 týždňového programu zameraného na budovanie platforiem a vytváranie inovatívneho obsahu, v rámci ktorého budú mať možnosť:

  • získať vlastného mentora
  • zúčastňovať sa na osobných stretnutiach s mentormi
  • zúčastňovať sa na verejných stretnutiach s mentormi a miestnym ekosystémom
  • získať extra mentorov na základe svojich potrieb
  • nadväzovať kontakty s členmi tých najlepších teamov
  • zúčastňovať sa na týždenných PPP (progress, plans, problems) meetingoch
  • zúčastňovať sa na týždenných tréningoch zameraných na prezentácie
  • nadväzovať kontakty s investormi

Viac informácii nájdete na Storytek.eu.