Finančné nástroje EÚ. Workshop pre banky, investorov a podnikateľských mediátorov (Bratislava, 25.9.2018)

Finančné nástroje EÚ. Workshop pre banky, investorov a podnikateľských mediátorov (Bratislava, 25.9.2018)

Počas fungovania programu Horizont 2020 sa prostredníctvom záruk a investícií uvoľní vyše 24 miliárd eur na financovanie inovatívnych firiem. Je to príležitosť pre finančné inštitúcie a investorov v členských krajinách EÚ, aby s podporou EÚ poskytovali výhodnejšie produkty pre firmy. Príďte sa dozvedieť viac na bezplatný workshop 25. septembra 2018.

Stretnutie sa uskutoční 25.9.2018 o 13:00 v zasadacej miestnosti Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

Workshop je určený výhradne:

  • finančným sprostredkovateľom (bankám, finančným inštitúciám, obchodným anjelom a investorom), ktorí sa dozvedia, ako môžu rozšíriť svoje portfólio produktov a služieb smerom k inovatívnym firmám ako aj skúsenosti spoločností, ktoré tieto nástroje implementujú;
  • podnikateľským multiplikátorom (verejným alebo súkromným združeniam, inkubátorom a agentúram), ktorí sa dozvedia aké možnosti negrantového financovania s podporou EÚ sú k dispozícii.

Prezentácie a diskusia budú v angličtine.

Bezplatne sa zaregistrujte čo najskôr, najneskôr však do 15.9.2018. Program stretnutia nájdete tu (PDF v angličtine).

Horizont 2020 je najväčším programom EÚ pre výskum a inovácie. Okrem grantov poskytuje v rámci iniciatívy InnovFin (EU Finance for Innovators) rozsiahle záruky za pôžičky a investície do základného kapitálu prostredníctvom skupiny Európskej investičnej banky (EIB a EIF).

V priebehu siedmich rokov programu (2014 – 2020) sa očakáva, že produkty InnovFin poskytnú viac ako 24 miliárd EUR na financovanie výskumu a inovácií malých, stredných a veľkých spoločností a organizátorov výskumu infraštruktúr. Očakáva sa, že tieto finančné prostriedky budú podporovať až 48 miliárd EUR z konečných investícií do výskumu a inovácií.

Napriek pomerne dobre rozvinutej inovačnej základni patrí Slovenská republika k najmenej výkonným krajinám v EÚ28 v hodnotiacich inovačnej výkonnosti. Jednou z hlavných prekážok je prístup k finančným prostriedkom na výskum a vývoj pre spoločnosti.

Hlavným cieľom workshopu je:

  • prezentovať tradičné finančné nástroje (dlhové a investičné) s podporou EÚ,
  • predstaviť alternatívne finančné nástroje (pôžičkový a investičný crowdfunding) pre inovatívne spoločnosti,
  • francúzske (Bpifrance) a slovenské úspechy (Neulogy Ventures) či skúsenosti z implementácie týchto nástrojov,
  • diskutovať o možnostiach a zlepšeniach, ktoré by sa mali realizovať s cieľom lepšie uspokojiť potreby slovenských firiem v oblasti financovania inovácií.

V prípade ďalších informácií či postrehov kontaktujte:

  • Ivan Filus, BIC Bratislava, filus@bic.sk, tel: 02/323 327 11

Viac informácií a registrácia:

 

Viac informácii nájdete na InnoNews. blog.