Podnikatelia budú môcť využiť európsku podporu na kreatívne vouchere

Podnikatelia budú môcť využiť európsku podporu na kreatívne vouchere

Slovenská inovačná a energetická agentúra v tlačovej správe informovala o možností získať kreatívne vouchre pre malých a stredných podnikateľov.

Malé a stredné podniky môžu získať kreatívne vouchere, ktoré pokryjú polovicu nákladov na služby z odvetvia architektúry, dizajnu, programovania alebo reklamy a marketingu. Dodávatelia kreatívnych služieb sa môžu od 20. júla 2018 prihlasovať do Galérie realizátorov na stránke www.vytvor.me.

Architektonický návrh predajne, dizajn výrobku, logo, webová stránka alebo reklamná kampaň. Podnikatelia môžu kreatívne vouchere použiť na desiatky rôznych činností v štyroch podporovaných odvetviach.

Nová forma pomoci bude k dispozícii v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý implementuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a  inovácie.

„Kreatívne vouchere pomôžu aj podnikateľom, ktorí profesionálne služby architektov, dizajnérov, programátorov a marketérov doteraz využívali minimálne alebo vôbec. Ak sa spolupráca osvedčí, môže pokračovať aj v budúcnosti. Na vouchere je v projekte vyčlenených 7,5 milióna €. Naším cieľom je podporiť minimálne 1 500 malých a stredných podnikov,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

V pilotných výzvach môže byť hodnota voucheru v prípade služieb architektov až do výšky 10 000 €, v ostatných troch odvetviach do 5 000 €. Podnikatelia zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí.

Kreatívne vouchere sú určené pre podnikateľov, ktorí spĺňajú definíciu malých a stredných podnikov a podmienky projektu. Základom žiadosti o voucher je opis služby alebo diela a vyhodnotenie troch cenových ponúk od oslovených dodávateľov, ktoré podnikateľ prikladá k žiadosti. Pokiaľ dodávateľ s najnižšou cenovou ponukou ešte nemá zverejnený profil v Galérii realizátorov, musí si podať žiadosť o zápis do Zoznamu oprávnených realizátorov do piatich dní od predloženia žiadosti o kreatívny voucher.

Výzva na prihlasovanie realizátorov bude zverejnená od 20. júla 2018. Realizátor musí pôsobiť v príslušnom odvetví na trhu viac ako jeden rok a musí mať vysporiadané daňové a odvodové povinnosti. Pri registrácii vyplní jednoduchý elektronický formulár, po overení a doplnení ďalších údajov s ním SIEA podpíše zmluvu a zverejní jeho profil v galérii. „Galéria sa bude napĺňať a aktualizovať počas celého projektu, ale čím skôr v nej bude dodávateľ kreatívnej služby zverejnený, tým ľahšie ho podnikatelia nájdu a oslovia,“ dodala A. Velická.

Výzvy na predkladanie žiadostí o vouchere v odvetviach architektúra a dizajn budú zverejnené 1. augusta 2018, o vouchere budú môcť podniky žiadať od 13. augusta 2018. Výzvy na predkladanie žiadostí v odvetviach reklama a marketing a tiež  informačno-komunikačné technológie – programovanie SIEA plánuje vyhlásiť v septembri. Do prvého kola hodnotenia v pilotných výzvach budú zaradené žiadosti s termínom ukončenia realizácie do 31. októbra 2018, do druhého kola projekty ukončené do 31.1.2019. Všetky potrebné informácie nájde žiadateľ na stránke www.vytvor.me.

Viac informácii nájdete na vytvor.me

UložiťUložiť