UNESCO: Global Report on Culture for Sustainable Urban Development – odporúčania

UNESCO: Global Report on Culture for Sustainable Urban Development – odporúčania

Organizácia UNESCO vníma kultúru ako kľúčový aspekt podporujúci zabezpečenie udržateľného rozvoja miest.  Z tohto dôvodu zverejnila štúdia s názvom Global Report on Culture for Sustainable Urban Development, ktorá sa zaoberá stavom, trendami, rizikami a existujúcimi možnosťami v rôznych regionálnych kontextoch, ako aj skúsenosťami spojenými s ochranou a zachovávaním kultúrneho dedičstva, s cieľom vyhodnotiť ich úlohu v sociálnej inklúzii a rozvoji.  

Podľa autorov štúdie by mali predstavitelia miest zaujať proaktívny postoj voči kultúrnej diverzite a využiť ju ako nástroj sociálnej inklúzie. Kultúra by mala byť tiež využitá na propagáciu kreativity, inovácií, ako aj digitálnych technológií, keďže ide o hlavné zdroje udržateľného mestského rozvoja.  

Okrem kultúry a pamiatok je dôležitá  aj ochrana prírody, pretože  pomáha obyvateľom a komunitám vytvoriť si vzťah k mestu, v ktorom žijú. Podľa štúdie by dedičstvo a tradičné poznanie mali byť integrované do mestských stratégií zaoberajúcimi sa riešením environmentálnych problémov.

Viac informácií a kompletné výsledky štúdie nájdete tu.