Európska aliancia kreatívneho priemyslu zasadala v Amsterdame

Európska aliancia kreatívneho priemyslu zasadala v Amsterdame

14 jun 2012 [Bratislava] V Amsterdame stretli 25 členovia expertnej platformy ECIA, aby diskutovali o návrhoch pre lepšie využitie potenciálu kreatívneho priemyslu v Európe. Ide o platformu, iniciovanú Európskou komisiou (DG Industry and Enterprise), ktorej členmi sú zástupcovia veľkých európskych miest, reprezentanti niekoľkých pilotných projektov a 11 expertov, vybraných z celej Európy.

Cieľom práce tohto konzorcia je vypracovať návrhy politík, ktoré by napomohli rozvoju kreatívneho priemyslu v Európe, najmä v oblastiach podpory podnikania, prístupu ku kapitálu, klastrovej spolupráce a vytvárania prepojení medzi sektormi. Jednou z expertiek, ktoré Európska komisia prizvala do tohto procesu je aj prezidentka slovenského Fóra kreatívneho priemyslu (Creative Industry Forum) Zora Jaurová.

„Kreatívny priemysel a kreatívna ekonomika sú práve v čase krízy a zdanlivej bezvýchodiskovosti súčasného stavu ekonomiky v Európe čoraz zaujímavejšími oblasťami pre rozvoj a podporu. Vyžaduje si to však úplne nové prístupy, politiky a ekonomické videnie. Som rada, že budem môcť prispieť k tvorbe nových politík v tejto oblasti, pretože malé krajiny, akou je Slovensko môžu preraziť práve vďaka individuálnej kreativite zaujímavých ľudí.“, povedala Z. Jaurová.