Fake / Creativity [festival Bažant Pohoda 2012]

Fake / Creativity [festival Bažant Pohoda 2012]

6. júla 2012 [festival Bažant Pohoda 2012] Creative Industry Forum, British Council a Košice – hlavné mesto kultúry 2013 pripravilo pre návštevníkov festivalu Bažant Pohoda 2012 ďalšiu z diskusií o autorských právach. Kým v roku 2011 sa debata viedla v duchu hľadania hranice legálneho a zodpovedného kopírovania pre osobnú potrebu a prezentovania skúseností hostí z oblasti hudby a filmu.

Debata v roku 2012 by mala otvoriť problematiku plagiátorstva, a to tak v oblasti hudby, grafiky ako aj dizajnu. Miera ľudskej tvorivosti, jedinečnosť tvorivosti, parazitovanie na overenom úspechu iného subjektu, schopnosť ochrany a vymožiteľnosť svojich práv, či ocenenie schopnosti využitia cudzej tvorivosť sú otázky s ktorými sa pri plagiátorstve stretávame.

Pozvanie na debatu prijali:

Peter Biľak – slovenský grafický dizajnér a typograf
Štefan Klein – dizajnér, konštruktér a zakladateľ katedry transport dizajnu na VŠVU
Radoslav Kutaš – mediálny expert
Viliam Lauko – hudobník (Puding pani Elvisovej)
Moderovať diskusiu bude Zuzana Mistríková (CIF)

Debata je ďalšou aktivitou spoločného projektu podpory popularizácie kreatívnej ekonomiky na Slovensku, pre ktorú je zásadnou práve téma – práv duševného vlastníctva.

Debata priamo tematicky a časovo nadväzuje na podujatie MiniUniCamp Pohoda 2012 a uskutoční sa 6. júla (piatok) 2012 od 13.00 do 14.00 v stane KC DUNAJ..