Uzávierka prihlášok na cenu StartupAwards.SK

Uzávierka prihlášok na cenu StartupAwards.SK

1 október 2013 [Bratislava] Projekt StartupAwards.SK už druhý rok predstavuje začínajúcich podnikateľov v oblasti moderných technológii na Slovensku. Prvý ročník mal mimoriadne pozitívny ohlas, a preto sa organizátori rozhodli rozšíriť kategórie a okrem kategórii DIGITAL, pridali ďalšie tri SCIENCE, ART a SOCIETY. Ocenené nebudú len klasické internetové startupy, ale aj projekty pochádzajúce z oblasti výskumu a vývoja (biotechnológie, nanotechnológie, obnoviteľné zdroje, a pod.), umenia (projekty z oblasti art and design využívajúce moderné technológie) ako aj technologické non-profit projekty.

Finále StartupAwards.SK sa bude konať 24. novembra 2012 v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave, za účasti zahraničných hostí (USA, Izrael, Taiwan, Fínsko a iné). Podobne ako minulý rok, účasť na podujatí prisľúbili investori nie len z Európy, ale aj Silicon Valley, či zástupcovia nadnárodných technologických firiem, univerzít a zástupcovia verejného sektora. Uzávierka prihlášok je 9. novembra 2012.

Fórum kreatívneho priemyslu – CIF sa stalo partnerom StartupAwards.SK, ktoré organizuje neulogy..