Úspešný projekt Visible Data

Úspešný projekt Visible Data

18 máj 2012 [Bratislava] V rámci festivalu Nová dráma uskutoční panelová diskusia v Batelier na Továrenskej 14 v Bratislave od 10.00 hod, ktorej cieľom je podnietiť spoločenskú debatu a hľadať styčné body medzi estetikou, kunsthistóriou a ďalšími umenovedami a spoločenskými vedami ako ekonómia, sociológia či manažment. K téme sa vyjadria aj zástupcovia medzinárodnej platformy Open Design Studio, ktorí odprezentujú svoj úspešný projekt Visible Data.

Projekt je kritikou slabej viditeľnosti dát o financovaní kultúry z verejných zdrojov vo vybraných krajinách (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Srbsko a Holandsko) a je reflexiou absencie diskurzu o kultúrnej politike na Slovensku. Na výstave prezentoval diela mladých domácich aj zahraničných autorov, prevažne grafických dizajnérov vo forme vizualizácií, ktoré svojim obsahom odhaľujú verejné financovanie kultúry na Slovensku a v zúčastnených krajinách.