Kreatívna Európa:  Prezentácia výzvy – Podpora vývoja jednotlivých projektov (EACEA/20/2016)

Kreatívna Európa: Prezentácia výzvy – Podpora vývoja jednotlivých projektov (EACEA/20/2016)

Creative Europe Desk Slovakia Vás pozýva na prezentáciu aktuálnej výzvy: Podpora vývoja jednotlivých projektov (EACEA/20/2016).

Uzávierka podávania žiadostí: 20. 4. 2017

Termín prezentácie: 1. 3. 2017 o 10.0

Miesto: Grӧsslingová 45, Bratislava

Kapacita sály je obmedzená, je nutné registrovať sa vopred.

Viac informácií o výzve.

Viac informácií o podujatí a možnosť zaregistrovať sa nájdete tu.