Verejná konzultácia – ohodnotenie programu Kreatívna Európa

Verejná konzultácia – ohodnotenie programu Kreatívna Európa

V období medzo 23.1.2017 a 16.4.2017 bude prebiehať online konzultácia, ktorej zámerom je získať spatnú väzbu k programu Kreatívna Európa, jeho cieľom, opatreniam, ktoré mali napomôcť ich docieleniu, ako aj efektívnosti implementácie týchto opatrení. Konzultácia sa bude zaoberať aj otázkami týkajucími sa budúcnosti programu Kreatívna Európa a jeho potencionálneho nástupcu po roku 2020.

Konzultácia bude priebehať na stránke ICF Consult.  Zapojiť sa je možné len pomocou online dotazníka, odpovede zaslané emailom nebudú akceptované.

Viac infromácií.