Aktuality

feb
12

Zasadnutie Konventu fóra 2009

Zasadnutie Konventu fóra, ktorý prijal Výročnú správu za rok 2008 a Plán činnosti CIF na rok 2009.

By admin | Aktuality
DETAIL
okt
20

Ambície a aktivity združenia

Tlačová konferencia Fóra kreatívneho priemyslu, ktorou fórum informovalo o cieľoch a ambíciách združenia, ako aj o aktivitách, ktoré Fórum kreatívneho priemyslu vyvíja.

By admin | Aktuality
DETAIL
sep
03

Creative Industry Forum

Zakladajúci členovia na ustanovujúcom konvente založili Creative Industry Forum ako profesijnú organizáciu kreatívneho priemyslu. Prezidentkou fóra sa stala Dagmar Straková.

By admin | Aktuality
DETAIL

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP