Aktuality

jún
09

Európska komisia zverejnila novú stratégiu s cieľom urobiť kultúru stredobodom európskych medzinárodných vzťahov

8.6.2016  Európska komisia zverejnila tlačovú správu, v ktorej uvádza informáciu o prijatí Stratégie pre medzinárodné kultúrne vzťahy. Stratégia vznikla v spolupráci s vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Úlohou stratégie bude podporiť kultúrnu kooperáciu medzi EU a jej partnerskými krajinami a tak prispieť ku globálnemu poriadku založenom na mieri, dodržiavaní zákona, slobode […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
jún
08

30 miliónov eur sprístupnených pre slovenské startupy

Spoločnosť KPMG Slovensko zverejnila svoju tohtoročnú výročnú správu s názvom Startup Ecosystem Survey Slovakia 2016, v ktorej sa uvádza, že počas nadchádzajúcich 12 mesiacov bude pre slovenské startupy investormi sprístupnených vyše 30 milíonov eur. Najväčší podiel investorov – až 72%, tvorí venture kapitál. 17% predstavujú biznis anjeli a zvyšných 11% sú banky. Zaujímavou informáciou je […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
nov
19

medzinárodná konferencia o význame kultúry pre rozvoj mesta s názvom Kultúra a mesto: sila príťažlivosti

v Bratislave sa uskutoční medzinárodná konferencia o význame kultúry pre rozvoj mesta s názvom Kultúra a mesto: sila príťažlivosti. Jej hlavným cieľom je prispieť k diskusii o budúcnosti Európy práve prostredníctvom kultúrneho plánovania a tvorby kultúrnych politík v mestách a regiónoch. Na dvojdňovú konferenciu, ktorá sa uskutoční 8. a 9. decembra 2015 v Pisztoryho paláci pricestujú kultúrni manažéri, tvorcovia kultúrnych politík a umelci z Viedne, […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
okt
06

Bratislavský samosprávny kraj zverejnil všetky podporené žiadosti o dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry

Do uzávierky výzvy dňa 7.8.2015 prišlo na adresu BSK viac než 230 právoplatných žiadostí, ktoré posudzovala nezávislá Rada BSK pre kultúru a umenie v zložení: Prof. Dr. Ing. Arch. Henrieta Moravčíková (teoretička architektúry, FA STU) Prof. PhDr. Zuzana Beňušková Csc. (etnologička, SAV) Dr. Phil. Maroš Borský (riaditeľ, Židovské komunitné múzeum) Rastislav Ballek (divadelný režisér) Peter Kerekes (filmový […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
okt
06

StartupAwards.sk Termín na zapojenie sa súťažných projektov je do 17. októbra do 23:59 hod.

Odštartoval v poradí už piaty ročník najväčšieho podujatia zameraného na inovácie a inovatívne firmy na Slovensku – StartupAwards.sk. Tento rok sa súťaž bude niesť v znamení osláv päťročného jubilea, pri ktorého príležitosti sa pozrieme na úspešné príbehy minulých účastníkov a pripomenieme si aj neúspechy na ich ceste za uskutočnením odvážnych vízií.  Slávnostné finále StartupAwards.sk sa […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
júl
23

Bratislavský samosprávny kraj zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry

Výzva je otvorená do 7.8.2015. Dotácie budú poskytované v zmysle  VZN č. 6/2012 a v súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 – 2020. Žiadosti budú posudzovať odborní hodnotitelia pre jednotlivé oblasti kultúry a umenia a Rada Bratislavského samosprávneho kraja pre kultúru a umenie. O poskytnutí dotácií rozhoduje predseda Bratislavského samosprávneho kraja (do 2.500.- EUR vrátane), alebo […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
jún
10

Čo potrebuje kreatívny priemysel na Slovensku?

Nie sú to primárne peniaze, ale skôr porozumenie, dáta a iný prístup k podpore tvorby a kultúry.

By ciforum | Aktuality
DETAIL
mar
07

PROJEKT DigiBIC

PROJEKT DigiBIC VYHLASUJE SÚŤAŽ O CENY pre komerčné a výskumné organizácie, ktorým sa spoločne darí úspešne zavádzať digitálne technológie v oblasti kreatívnych priemyslov. Víťazi získajú peňažnú odmenu a úhradu výdavkov spojených s cestou na každoročný EBN kongres v Derry-Londonderry v dňoch 29.-31.5.2013. Na kongrese budú mať možnosť prezentovať svoje víťazné aktivity pred špecialistami v oblasti investmentu, inovácie a business inkubátorov.

By admin | Aktuality
DETAIL
mar
01

Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania

Creative industry forum si uplatnilo pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.

By admin | Aktuality
DETAIL
okt
01

Uzávierka prihlášok na cenu StartupAwards.SK

Projekt StartupAwards.SK už druhý rok predstavuje začínajúcich podnikateľov v oblasti moderných technológii na Slovensku. Prvý ročník mal mimoriadne pozitívny ohlas, a preto sa organizátori rozhodli rozšíriť kategórie a okrem kategórii DIGITAL, pridali ďalšie tri SCIENCE, ART a SOCIETY.

By admin | Aktuality
DETAIL

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP