Aktuality

mar
03

Kreovanie strategických priorít

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyzýva verejnosť na spoluprácu pri kreovaní strategických priorít. Verejná konzultácia je podľa informácií ministerstva otvorená súkromným osobám, verejným a súkromným organizáciám, profesijným združeniam, neziskovým organizáciám, miestnym a regionálnym autoritám, ministerstvám, relevantným orgánom v oblasti kultúry.

By admin | Aktuality
DETAIL
feb
09

Financovanie vedy a výskumu

Európska komisia zverejnila na verejnú konzultáciu zelenú knihu k financovaniu vedy a výskumu – Od výziev k príležitostiam: Vytváranie spoločného strategického rámca financovania výskumu a inovácií EÚ; uzávierka verejných konzultácií je 20. mája 2011

By admin | Aktuality
DETAIL
jan
11

Vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva

Európska komisia zverejnila na verejnú konzultáciu správu Európskej komisie o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva; uzávierka verejných konzultácií je do 31. marca 2011

By admin | Aktuality
DETAIL
sep
09

SHAPING THE FUTURE

SHAPING THE FUTURE „Kreativita a inovácie ako štartér rozvoja miest východoslovenského regiónu“ Konferencia sa realizuje pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na SlovenskuTéma kreatívneho priemyslu je vo východnej časti strednej Európy nová. Konferencia na podobnú tému sa na Slovensku uskutoční len po druhýkrát a prvýkrát sa bude konať v Košiciach.

By admin | Aktuality
DETAIL
apr
14

Zasadnutie Konventu fóra 2010

Zasadnutie Konventu fóra, ktorý prijal Výročnú správu za rok 2009 a Plán činnosti CIF na rok 2010.

By admin | Aktuality
DETAIL
nov
19

FREEDOM OF CREATIVITY / SLOBODA TVORIVOSTI

iKonferencia FREEDOM OF CREATIVITY / SLOBODA TVORIVOSTI, ktorú organizuje Zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s CIF. Konferencia o kreatívnom priemysle sa uskutočňuje v priestoroch design factory.

By admin | Aktuality
DETAIL
okt
06

Regulácie v prostredí internetu

Okrúhly stôl s odbornou verejnosťou k aplikácii obsahovej regulácie v prostredí internetu.

By admin | Aktuality
DETAIL
aug
03

Činnosť CIF za II. Q 2009

Tlačová správa sumarizuje činnosť CIF za II.Q 2009.

By admin | Aktuality
DETAIL
apr
17

Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

Zasadnutie pracovnej skupiny pre implementáciu Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá pôsobí pri Ministerstve kultúry SR. MK SR na tomto zasadnutí pripomienky CIF neakceptovalo.

By admin | Aktuality
DETAIL
mar
18

Konferencia About the Responsibilities of Content Providers and Users

Konferencia About the Responsibilities of Content Providers and Users, na ktorej sa zúčastnili prezidentka CIF a niektorí členovia CIF.

By admin | Aktuality
DETAIL

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP