Aktuality

feb
20

Správa o súdržnej politike EU v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (2016/2072(INI)) November 2016

Spoluspravodajcovia sa domnievajú, že využitie plného potenciálu tohto odvetvia si vyžaduje koordinované opatrenia na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ale aj na úrovni EÚ. Spoluspravodajcovia na základe dôkladnej analýzy sektora a jeho problémov navrhujú niekoľko opatrení a politík, ktoré sa z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska zameriavajú na sedem kľúčových oblastí politiky, ktoré sú hlavnou témou tejto správy: zber spoľahlivých […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
feb
11

IROP – Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Výzva na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu patrí v rámci IROP pod špecifický cieľ 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií. Pre koho je výzva určená? Slobodné povolania Fyzické  osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia Právnické osoby Neziskové […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
feb
06

Kreatívna Európa: Prezentácia výzvy – Podpora vývoja jednotlivých projektov (EACEA/20/2016)

Creative Europe Desk Slovakia Vás pozýva na prezentáciu aktuálnej výzvy: Podpora vývoja jednotlivých projektov (EACEA/20/2016). Uzávierka podávania žiadostí: 20. 4. 2017 Termín prezentácie: 1. 3. 2017 o 10.0 Miesto: Grӧsslingová 45, Bratislava Kapacita sály je obmedzená, je nutné registrovať sa vopred. Viac informácií o výzve. Viac informácií o podujatí a možnosť zaregistrovať sa nájdete tu.

By ciforum | Aktuality
DETAIL
jan
28

Verejná konzultácia – ohodnotenie programu Kreatívna Európa

V období medzo 23.1.2017 a 16.4.2017 bude prebiehať online konzultácia, ktorej zámerom je získať spatnú väzbu k programu Kreatívna Európa, jeho cieľom, opatreniam, ktoré mali napomôcť ich docieleniu, ako aj efektívnosti implementácie týchto opatrení. Konzultácia sa bude zaoberať aj otázkami týkajucími sa budúcnosti programu Kreatívna Európa a jeho potencionálneho nástupcu po roku 2020. Konzultácia bude […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
jan
14

Správa Európskeho parlamentu o súdržnej politike EÚ v oblasti klutúrneho a kreatívneho priemyslu (2016/2072(INI))

30. Novembra 2016 Euróspsky parlament zverejnil správu o súdržnej politike EÚ v oblasti klutúrneho a kreatívneho priemyslu (2016/2072(INI)). Vzhľadom na to, že rozmanitosť kultúrneho a kreatívneho sektora predstavuje problém pre využitie jeho potencíalu na plno, spoluspravodajcovia sa domnievajú, že implentacia  koordinovaných opatrení na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ale aj na úrovni EÚ, je nevyhnutná […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
nov
29

Budúcnosť slovenských miest v medzinárodných súvislostiach – Informačný seminár

Ministervo dopravy, výstavby a regionálnho rozvoja SR (MDVRR SR) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych zázežitostí SR (MZVaEZ SR) v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ organizujú informačný seminár s medzinárodnou účasťou, venovaný téme udržateľného rozvoja miest. Rok 2016 sa do histórie zapíše ako „urbánny rok“. O tom, že rozvoj miest prudko akceleruje a v blízkej […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
nov
28

UNESCO: Global Report on Culture for Sustainable Urban Development – odporúčania

Organizácia UNESCO vníma kultúru ako kľúčový aspekt podporujúci zabezpečenie udržateľného rozvoja miest.  Z tohto dôvodu zverejnila štúdia s názvom Global Report on Culture for Sustainable Urban Development, ktorá sa zaoberá stavom, trendami, rizikami a existujúcimi možnosťami v rôznych regionálnych kontextoch, ako aj skúsenosťami spojenými s ochranou a zachovávaním kultúrneho dedičstva, s cieľom vyhodnotiť ich úlohu v sociálnej inklúzii a rozvoji.   Podľa autorov štúdie by mali predstavitelia […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
nov
11

Raiffeisen Bank: Gesto pre mesto

Raiffesen banka spustila iniciatívu s názvom Gesto pre mesto, v rámci ktorej podporí projekty zamerané na zlepšenie života v komunite. Projekt je možné prihlásiť do súťaže na pobočke banky, alebo prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Spomedzi všetký projektov v jednotlivých mestách bude vybraných 5 projektov, za ktoré bude môcť hlasovať verejnosť. Projekty s najväčším […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
nov
10

Bratislavská regionálna dotačná schéma: Výzvy na rok 2017

Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) zverejnila výzvy na rok 2017. Lehota na predloženie žiadostí pre oblasti kultúra a turizmus je do 22.12.2016. V kategóriach rozvoj vidieka a šport a mládež je možné požiadať o dotáciu do 11.01.2017. Viac informácií nájdete tu.

By ciforum | Aktuality
DETAIL
nov
07

Creative Industry Forum sa zapojilo do projektu CROWD-FUND-PORT 

Central European Crowd funding Support Project je spolupráca jedenástich partnerov z deviatich partnerských krajín Strednej Európy, zameraný na nevyužitý potenciál crowdfundingu pre malé a stredne veľké spoločnosti. Cieľom projektu je podporiť podnikateľsky orientované myslenie, ako aj zlepšiť finančnú a legislatívnu infraštruktúru pre crowdfunding/crowd-investing/crowd-financing v Strednej Európe. Projekt je taktiež zameraný na vybudovanie povedomia o výhodách […]

By ciforum | Aktuality . Crowd-Fund-Port
DETAIL

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP
Steelers jersey Steelers shop Pittsburgh Steelers jerseys NFL Steelers jerseys for sale LeVeon Bell Jersey Antonio Brown Jersey Ben Roethlisberger Jersey Seahawks Jersey Seahawks pro shop Seattle Seahawks jerseys Seahawks jerseys cheap Russell Wilson Jersey Marshawn Lynch Jersey Richard Sherman Jersey