Aktuality

okt
04

Pracovná ponuka: Slovenská inovačná a energetická agentúra – Konzultačné centrum Bratislava a Košice

Slovenská inovačná a energetická agentúra hľadá pre projekt „Podpora kreatívneho priemyslu na Slovensku“ interných zamestnancov na plný pracovný úväzok do Konzultačného  centra v Bratislave a v Košiciach   Náplň práce, právomoci a zodpovednosti zodpovedá za poskytovanie informácií malým a stredným podnikom z oblasti kreatívneho priemyslu o aktivitách národného projektu „Podpora kreatívneho priemyslu na Slovensku“ zodpovedá za poradenstvo a koordinuje proces konzultácií v oblasti […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
júl
17

Výzva: Workshop crowdfundingu na letných 4 živloch

O podujatí Letný filmový seminár 4 živly už 19 rokov prináša do Banskej Štiavnice kvalitné filmy a množstvo sprievodných podujatí, každoročne zastrešených jednou ústrednou témou (v minulosti napríklad NOC, HRA, ZMYSLY…). Pre aktuálny ročník zvolili organizátori tému VIERA a keďže sa snažia venovať všetkým aspektom svojich tém, pri viere nemôžu zabudnúť na „vieru v ľudí“. […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
júl
07

Vyhlásenie súťaže NCD 2017

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vypisuje nový, v poradí už 14. ročník súťaže Národná cena za dizajn. Prihlasovanie diel do súťaže bude prebiehať v termíne 1. 6. – 17. 7. 2017 prostredníctvom online formuláru. Súťaž je v roku 2017 zameraná na produktový dizajn a je určená pre profesionálnych produktových dizajnérov, študentov […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
júl
07

Biznis demografia sektora informačných a komunikačných technológií v Európe

EU science hub na stránke Európskej komisie sprístupnil najaktuálnejšie štatistiky do roku 2014 týkajúce sa biznis demografie sektora informačných a komunikačných technológií v Európe. Report je založený na údajoch z rôznych relevantných databáz a poskytuje tak prehľad výkonnosti IKT sektorov všetkých členských štátov. Elektronickú verziu reportu v pdf formáte nájdete tu.

By ciforum | Aktuality
DETAIL
máj
13

Nesta – ‚Bližší pohľad na kreatívcov’

 Organizácia Nesta pripravila novú štúdiu s názvom „A closer look at  Creatives“, ktorej cieľom je prostredníctvom analýzy pracovných ponúk/inzerátov identifikovať zručnosti potrebné v rámci kreatívneho sektoru. Výsledky: Zručnosti kreatívnej pracovnej sily sa dajú klasifikovať do piatich kategórii: podpora výroba-dizajn technologické zručnosti marketing pedagogické zručnosti Dve kategórie, ‚výroba-dizajn‘ a ‚marketing‘, obsahujú mnohé kľúčové zručnosti, vyžadované od pracovníkov […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
máj
13

VÝZVA NA PODPORU MIKRO-, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV V OBLASTI KREATÍVNEHO PRIEMYSLU V BRATISLAVSKOM KRAJI V PILOTNOM – ZJEDNODUŠENOM REŽIME

Ministerstvo hospodártstva SR vyhlásilo výzvu na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji v pilotnom – zjednodušenom režime v rámci programu Výskum a inovácie. Cieľom výzvy je podporiť inováciu v podnikateľských aktivitách kreatívneho priemyslu. Projekty musia byť realizované na území Bratislavského kraja, zamerané na podporu mikro-, malých a stredných […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
apr
10

Slovenská republika a Irán sa dohodli na kultúrnej a umeleckej spolupráci

Ministervo kultúry SR informovalo o podpísaní Memoranda o  porozumení o kultúrnej a umeleckej spolupráci medzi Ministerstvom kultúry a islamského vedenia Iránskej islamskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky s platnosťou na dva roky. Zmluvné strany sa zaviazali, že budú prostredníctvom relevantných orgánov odporovať rozvoj spolupráce v oblasti kultúry s cieľom spoznať vzájomnú kultúru v oblasti literatúry, filmu, […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
apr
04

dok.incubator 2017 na Slovensku

V dňoch 25.6.2017-28.6.2017 sa bude v Mojmírovciach konať workshop dok.incubator SK 2017 organizovaný v spolupráci s Asocíaciou nezávyslých producentov. Pozvaní sú všetci slovenskí režiséri, strihači a producenti, ktorí majú záujem konzultovať svoje autorské dokumentárne projekty so skúsenými zahraničnými tútormi. Narozdiel od medzinárodného workshopu dok.incubator, dok.incubator SK akceptuje aj projekty v procese natáčania, treba mať však […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
mar
30

Nesta: Kreatívna ekonomika v Európe

Lisbon Council v spolupráci s organizáciou Nesta pripravili nový dokument s názvom The Creative Economy in Europe: Why Human Beings Remain the Economy’s Key Asset, ktorý zdôrazňuje kľučovú úlohu kreativity a kreatívnej práce v ekonomike. Autori dokumentu tvrdia, že ekonomická pridaná hodnota je v čoraz menšej miere vyhradenou doménou komplexných výrobných reťazcov založených na progresívnych organizačných metódach, a stále častejšie ju nachádzame […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL
mar
11

Výzva – NICE Award 2017

Creating an Inclusive World – A Call for Transformative Innovations: Nice Award 2017 vyzýva jednotlivcov, tímy a organizácie aby predložili svoje experimentálne riešenia, ktorých cieľom je napomôcť k vytvoreniu inkluzívnej spoločnosti. Špeciálna pozornosť bude venovaná takzvanému human centred dizajnu, účasti/spolupráci obyvateľov, ako aj transformačnej sociálnej inovácii. Prihlášky budú otvorené v období od 15. Marca do 30. Apríla.   […]

By ciforum | Aktuality
DETAIL

Creative Industry Forum

CIF vykonáva svoju činnosť s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ochranu investícií, obchodných tajomstiev subjektov kreatívneho priemyslu, ochranu práv spotrebiteľa a ochranu práv duševného vlastníctva .... [viac informácií]

Kontakt

Creative Industry Forum
Grosslingova 63
811 09 Bratislava

tel.: +421 2 5263 4203
fax: +421 2 5263 4202
mob.: +421 907 223 398
email: ciforum(at)ciforum.sk
TOP